Uniforme Voorwaarden Horeca

Wij zijn weer open! - Wij mogen 150 mensen per zaal ontvangen volgens de regels van het RIVM. Weten wat er precies mogelijk is? Neem dan contact op.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, café’s en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horeca-overeenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.